V smart mestách netreba manuál

„Prečo nám skvelá technika, ktorá šetrí prácu a uľahčuje život priniesla doteraz tak málo šťastia? Odpoveď je jednoduchá: pretože sme sa ju nenaučili rozumne používať“
Albert Einstein
Čítať ďalej

Konferencia “Slovensko na ceste k Smart Cities“ – 1.2.2018

Konferencia “Slovensko na ceste k Smart Cities“ svojim štvrtým ročníkom prirodzene gradovala. Všetkých záujemcov o účasť na konferencii sa podarilo uspokojiť len vďaka miernemu prekročeniu kapacity sály a silný dopyt bol aj po informáciách nielen zo strany primátorov, odbornej verejnosti, ale najmä novinárov. Čítať ďalej

Maroš Šefčovič: Európska Komisia podporuje inteligentné mestá

Začiatkom februára sa v Bratislave uskutočnil 4. ročník konferencie „Slovensko na ceste k Smart cities“. Stretli sa na nej primátori slovenských miest s predstaviteľmi štátnej správy, významnými domácimi a zahraničnými odborníkmi. Spoločne hľadali spôsoby a modely, ako vytvoriť inteligentné mestá na Slovensku a nadviazať tak na celoeurópsky trend. Čítať ďalej

Podporujme inovácie v slovenských mestách

Na štvrtom ročníku konferencie “Slovensko na ceste k Smart Cities“ sme využili príležitosť, že sa jej zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Rastislava Chovanca a požiadali sme ho o rozhovor. Čítať ďalej

GATE21 – Měnící se města a chytré osvětlení

Jacob Lundgaard je ředitelem rozvoje v organizaci Gate 21, která působí v hlavním městě Dánska, Kodani. V oblasti rozvoje společnosti na základě ekologických principů platí za předního skandinávského odborníka na společné vytváření nových řešení a transfer znalostí mezi obcemi, průmyslem a akademickou sférou. Čítať ďalej