V4 – Slovensko na ceste k Smart Cities

V utorok 5. marca 2019 sa uskutočnil piaty ročník odbornej konferencie “Slovensko na ceste k Smart Cities“, tentokrát zameranej na dianie v krajinách Visegrádskej štvorky. Čítať ďalej

Bloxhub

Nový nordický prístav urbanizmu

Názov kodanského Bloxhubu nemusí na prvýkrát veľa hovoriť ani ľuďom, ktorí sa problematike smart cities venujú dlhé roky. Je to pochopiteľné, nezisková organizácia Bloxhub má len dva a pol-ročnú históriu. Združuje však už viac ako 270 menších a veľkých firiem, miest, organizácií a výskumných centier zameraných na zlepšenie bývania v mestách. Čítať ďalej

SSCC

Vznikla Rada pre smart riešenia a inovácie

BRATISLAVA – Dve združenia, ktoré sa na Slovensku venujú problematike Smart Cities – Smart Cities klub a Slovak Smart City Cluster, sa 10. januára 2019 dohodli na intenzívnejšej spolupráci v oblasti inteligentných riešení a inovácií pre mestá, obce, mestské oblasti a samosprávne kraje. Čítať ďalej

Smart Cities Klub sa stal partnerom Ministerstva životného prostredia SR

BRATISLAVA – Občianske združenie Smart Cities Klub a Ministerstvo životného prostredia SR podpísali Memorandum o spolupráci pri napĺňaní programu “Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy (SK – Climate)“ z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu pre programové obdobie 2014 – 2021. Čítať ďalej

BLOXHUB

Nový spôsob spolupráce pri rozvoji miest