PF 2022

PF 2022

Na veľkosti nezáleží. Smart Cities Klub prijal prvú obec

Smart riešenia nie sú vyhradené len pre mestá. Inovatívne nápady a modernizácia závisia skôr od vôle a ochoty posúvať sa, než od počtu obyvateľov. Presviedča o tom aj obec Pruské, ktorá sa stala najnovším členom združenia inteligentných miest. Členstvo v Smart Cities Klube by pre ňu malo byť odrazovým mostíkom k zlepšeniu kvality života v obci. Čítať ďalej

Newsletter Smart Cities klubu 2/2021

Z Rakúska i Holandska. Smart Cities Klub prinesie najlepšie riešenia Európy aj do našich miest

Inteligentná mobilita má potenciál zlepšiť fungovanie dopravného systému v mestách a výrazne tak prispieť k väčšej bezpečnosti a udržateľnosti. Aj o tom, ako sa k nej dopracovať, diskutovali predstavitelia inovatívnych samospráv, združených v Smart Cities Klube, na svojom výročnom stretnutí, ktoré sa konalo v meste Šaľa, v jednom z prvých členských miest Smart Cities Klubu. Na valnom zhromaždení združenie okrem toho predstavilo výpočet aktivít, ktoré členským mestám, krajom či organizáciám pomohli v uplynulom roku a schválilo plán ďalších vzdelávacích akcií. Čítať ďalej

Smart Cities Klub má nového partnera na Taiwane

Memorandum o porozumení medzi Čínskou medzinárodnou asociáciou pre hospodársku spoluprácu  na Taiwane (CIECA) a slovenským Smart Cities Klubom podpísali prof. James Chiao, predseda Výboru pre Smart Cities pri CIECA a Miloslav Jurík, predseda Smart Cities Klubu. Čítať ďalej

Senica rozšíri klub inteligentných miest, na Záhorie prináša inovácie

Inteligentné riešenie dopravy, zefektívnenie parkovania a zvýšená bezpečnosť – to sú hlavné priority, na ktoré sa chce mesto Senica zamerať moderným a inovatívnym spôsobom. Pomôcť so zavádzaním smart technológií a hľadaním postupov na ďalšie zlepšovanie kvality života jej má aj členstvo v Smart Cities Klube. V združení inteligentných miest nájde metropola Záhoria platformu na výmenu skúseností, prístup k domácim či zahraničným odborníkom, no i návody ako inovácie zavádzať efektívne. Čítať ďalej

Spolupráca s komorou architektov môže pomôcť slovenským smart mestám zvyšovať kvalitu

Slovenské mestá sa pri návrhoch a realizácii inteligentných riešení budú môcť oprieť o ďalšiu silnú odbornú podporu. Ešte vyššiu kvalitu by mala budúcim projektom priniesť spolupráca samospráv, združených v Smart Cities Klube, so Slovenskou komorou architektov. Obe inštitúcie podpísali Memorandum o spolupráci a dohodli sa, že si budú poskytovať všetku súčinnosť, potrebnú pri vytváraní a rozširovaní konceptu inteligentných miest. Čítať ďalej

Od východu na západ. Klub inteligentných miest sa rozrastá

Zo skúseností najinovatívnejších slovenských samospráv teraz budú môcť čerpať ďalšie dve mestá. Novými členmi Smart Cities Klubu sa stali Púchov a Lipany. Organizácia svojim členom ponúka platformu, vďaka ktorej dokážu vytvárať kvalitnejšie projekty, čerpať z databázy medzinárodných odborníkov, efektívnejšie využívať finančné zdroje a v konečnom dôsledku zlepšovať život vo svojom meste. Čítať ďalej

URBIS SMART CITY FAIR – zameraný na dopravu a mobilitu

Od 2. do 4. júna 2021 prebehne v online formáte štvrtý plnohodnotný ročník najväčšieho veľtrhu Smart Cities v strednej Európe – URBIS SMART CITY FAIR. Smart Cities Klub sa stal partnerom tohto ročníka a zúčastníme sa programu aj aktívne formou vystúpenia. Členovia Smart Cities Klubu majú možnosť navštíviť URBIS SMART CITY FAIR za symbolický poplatok 50 Kč. Online veľtrh prebehne v inovatívnom virtuálnom formáte a bude zameraný najmä na témy: Čítať ďalej

V Lučenci zaviedli novú službu pre nepočujúcich

Občanom so sluchovým hendikepom pri návšteve mestského úradu v Lučenci pomôže pri komunikácii online tlmočník. Čítať ďalej