Newsletter Smart Cities klubu 4/2019

Dánsky Smart City Insights a slovenský Smart Cities klub podpísali Memorandum o spolupráci

Dánsky Smart City Insights a slovenský Smart Cities klub podpísali Memorandum o spolupráci. Úvodnú spoluprácu iniciovala účasť na seminári a workshope pod názvom “Building Smart Cities“ v Kodani na jeseň roku 2017. Celý článok

Inteligentných miest na Slovensku pribúda

Miest, ktoré sa rozhodli využívať inteligentné technológie a služby na zlepšovanie života svojich obyvateľov, bude na Slovensku opäť viac. Celý článok

Nadšenie je cennejšie ako peniaze

Terje Christensen je podnikateľ, ktorý vybudoval viacero firiem, pôsobí ako mentor pre startupy, posledné roky však venoval svoj čas vytvoreniu Smart Cities Norway – Network. Ide o otvorenú, neformálnu sieť, ktorá spája verejnú sféru, samosprávy, startupy, vývoj, podnikateľov a vládne organizácie. Má 185 členov a 1400 občanov, ktorí ju podporujú. Terje je správna osoba, s ktorou sa dá diskutovať o tom, ako je možné prepojiť konzervatívny svet samospráv s inovatívnym a agilným prístupom startupov v jeho Smart Cities Norway – Network.  Celý článok

Vystúpenie VZÚ Oslo v paneli k Smart Cities v rámci najväčšej nórskej konferencie Arendalsuka 2019

Denisa Frelichová, veľvyslankyňa SR v Nórsku, vystúpila na konferencii Arendalsuka 2019 (www.arendalsuka.no) v rámci panelu k Smart Cities na pozvanie Smart Cities Norway Network. Spolu s veľvyslancami Kórejskej republiky, Maďarska, Belgicka a Dánska predstavili prístupy svojich krajín k realizácii konceptu Smart Cities (výzvy, príležitosti, Agenda 2030, príklady úspešných projektov, národné a regionálne stratégie, medzinárodná spolupráca). Celý článok

Komuniké z 5. zasadnutia Rady pre smart riešenia a inovácie konaného dňa 27.6.2019

Rada prerokovala odbornú pomoc samosprávnym krajom vo vzťahu k výzve OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-1 – Inteligentný a lepší samosprávny kraj.

Rada hodnotila priebeh viacerých akcií, venovaných téme inteligentných miest a regiónov, konaných koncom mája a v júni.

Na konferencii ITAPA (28.5. v Bratislave) boli dve sekcie venované tejto téme. Situáciu v Českej republike priblížili prezentácia kraja Vysočina a prezentácia mesta Kolín s viacerými konkrétnymi riešeniami. Ministerstvo hospodárstva SR informovalo o tom, že v roku 2019 bude realizácia 10 schválených projektov s podporou ministerstva do výšky 150.000 Eur (50% podpora). Zástupkyňa UPPVII informovala o spustení stránky smart cities aj s aktuálnymi výzvami.

Veľtrh URBIS Smart City Fair (5.-6.6. v Brne) sa konal na ploche 5.000 m2 so 160 rečníkmi na 8 pódiách a spolu s 1.700 návštevníkmi. Na veľtrhu boli udelené ocenenia Zlatej medaily URBIS 2019. Spoločnosť TextilEco bola ocenená za inovatívny kontajner na odevy TUČŇÁK a spoločnosť Umotional za produkt AnyRoute – plánovač trás novej generácie pro verejnú dopravu a mobilitu ako služba. Tretiu medailu získal Dopravný podnik mesta Brna za riadiaci informační systém RISII od dodávateľa Herman systems, s.r.o. Najväčší stánok zo slovenských vystavovateľov mala spoločnosť OMS s riešením CitySys.

Trinásty ročník Letnej školy Smart Cities (11.– 13.6. v Štokholme) zorganizoval Smart Cities Klub spolu s veľvyslanectvom SR vo Švédsku. Zúčastnili sa ho o.i. primátor Žiliny, primátor Trnavy, primátor Pezinka, primátor Dubnice n/Váhom, starosta Petržalky, viceprimátor Trenčína, podpredseda BBSK a vedúci odboru informatizácie a digitalizácie Banskej Bystrice. Organizátori na základe odozvy účastníkov hodnotia podujatie ako veľmi úspešné. Bližšie informácie o letnej škole sú spracované v samostatnom článku na webe Smart Cities klubu:

https://smartcitiesklub.sk/letna-skola-smart-cities-tentokrat-v-stokholme/

https://smartcitiesklub.sk/en/smart-cities-summer-school-this-time-in-stockholm/

Odborným garantom HN konferencie Budovanie inteligentných miest a regiónov (18.6. v Bratislave) bol Slovak Smart City Cluster. Zaujímavé prezentácie predniesli Kvetoslav Kmec, UPPVII, o finalizácii návrhu Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do r. 2030, ktorá bude zverejnená v rámci posudzovania strategických vplyvov SEA, Ján Hrončák – projekt CVIKER – produkt sa uchytil v USA, Patrik Žák – moderný parkovací model mesta Trenčín, Ján Ferenčák – Inteligentný bezpečnostný kamerový systém v Kežmarku. Účastníkov bolo menej ako organizátori očakávali.

Rada zobrala na vedomie, že UPPVII pripravuje dopytovú výzvu Moderné technológie s alokáciou 10 mil. eur. Výzva je zameraná na 4 priority: 1) Podpora migrácie na Open Source 2) Implementácia chatbotu v portáloch verejnej správy 3) Internet vecí pre mestá a verejný sektor 4) Využitie blockchain pre zvýšenie transparentnosti verejnej správy ako aj návrh hodnotiacich kritérií. Vyhlásenie výzvy je možné očakávať na jeseň.

V Bratislave, 8.7.2019

Okrúhly stôl OECD o inteligentných mestách a inkluzívnom raste

Dňa 9. júla 2019 sa v Paríži v sídle OECD (Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) konal prvý okrúhly stôl venovaný problematike inteligentných miest a inkluzívneho rastu. Za Smart Cities klub sa ho na pozvanie Stálej misie SR pri OECD v Paríži zúčastnil jeho predseda – Miloslav Jurík. Za Ministerstvo hospodárstva SR sa zúčastnil Martin Horváth zo sekcie podnikateľského prostredia a inovácií. Celý článok

Newsletter Smart Cities klubu 3/2019

Letná škola Smart Cities, tentokrát v Štokholme

13. ročník letnej školy Smart Cities, ktorú organizuje Smart Cities klub a na ktorej sme v tomto roku spolupracovali so Slovenským veľvyslanectvom vo Švédsku, sa tentokrát konal v Štokholme. Mali sme možnosť nasať atmosféru veľkého mesta, ktoré dobre funguje, nie je preplnené autami ale spokojnými obyvateľmi a veľmi výrazne si uvedomuje zodpovednosť vedúcich pracovníkov, ale aj obyvateľov voči životnému prostrediu. Pre nás veľmi motivujúce. Celý článok

Komuniké zo 4. zasadnutia Rady pre smart riešenia a inovácie konaného dňa 29.5.2019

Rada hodnotila priebeh konferencie METRO Online, ktorá sa konala od 13. mája v Poprade s tým, že jej prvé dva dni boli zamerané na tému smart cities. Jej spoluorganizátorom bol Slovak Smart City Cluster. Celý článok