Nový nordický prístav urbanizmu

Názov kodanského Bloxhubu nemusí na prvýkrát veľa hovoriť ani ľuďom, ktorí sa problematike smart cities venujú dlhé roky. Je to pochopiteľné, nezisková organizácia Bloxhub má len dva a pol-ročnú históriu. Združuje však už viac ako 270 menších a veľkých firiem, miest, organizácií a výskumných centier zameraných na zlepšenie bývania v mestách. Niektoré z nich pôsobia priamo v priestoroch Bloxhubu, iné využívajú len niektoré zariadenia, ako sú digitálne laboratóriá či spoločenské miestnosti na udržiavanie kontaktov s ostatnými členmi Bloxhubu a tiež možnosti zúčastniť sa na konferenciách a workshopoch. Ambície Bloxhubu nie sú ohraničené dánskym územím, rodiaci sa kodanský ekosystém má v pláne pritiahnuť relevantné firmy a organizácie z celej Škandinávie.

Bloxhub bol založený v júni 2016 s myšlienkou, že chce na celosvetový trend sťahovania obyvateľstva do miest reagovať novými formami spolupráce miest, firiem a ďalších organizácií. Bloxhub založili tri subjekty: mesto Kodaň, dánske ministerstvo priemyslu, obchodu a financií a nadácia Realdania.

Mesto Kodaň patrí k celosvetovým lídrom či už v oblasti zelených energií, alebo smart cities. Ministerstvo priemyslu predstavuje podporu tejto stratégii zo strany dánskeho štátu, keďže je mu tiež vlastná. Realdania oboch partnerov sa veľmi vhodne dopĺňa. Jej história siaha do roku 1851, keď sa v Dánsku začali združovať ľudia a firmy, ktorí si potrebovali požičať a zakladali si hypotekárno-úverové spolky. Približne 150 rokov tento spolok tvorili majitelia domov a ďalších dlžníkov a cieľom bolo podnikať ako hypotekárna banka. Po fúzii s ďalšou bankou v roku 2000 Realdania predala svoje aktivity v oblasti hypotekárneho financovania a jej členovia rozhodli, že majetok spoločnosti sa prevedie do dobročinnej nadácie. Peniaze nadácie sa investujú do budovania miest, konkrétnych budov a do rekonštrukcie pamätihodností.

Medzi členov, ktorí v priestoroch Bloxhubu aj pôsobia, patrí napríklad Medzinárodná federácia pre bývanie a plánovanie alebo študentský startup Trebo (založený 2017), ktorý svojou novou technológiou recykluje polymérny odpad na vysoko hodnotné častice, ktoré ponúka priemyslu na ďalšie spracovanie. V budove Bloxhubu má zastúpenie aj Univerzita južného Dánska či firma Monitera s viac ako 50–ročnou históriou, ktorá sa špecializuje na geologický prieskum a geotechnické monitorovanie.

Pre informáciu a možnosť porovnania: členské v Bloxhube je odstupňované podľa veľkosti firmy. Firma do 5 zamestnancov platí 4 000 dánskych korún ročne (540 eur), firma do 50 zamestnancov 8 000 korún ročne (1 080 eur). Za coworkingové miesto sa platí 3 050 dánskych korún mesačne (410 eur). V Bratislave sa dá pevné coworkingové miesto nájsť za 160 eur, ale aj za 250 eur mesačne v závislosti od služieb, vybavenia a lokality.

Ak by sa niekto vybral do Kodane navštíviť Bloxhub, možno by mu stálo zato obzrieť si aj bližšie okolie, ktoré vie k téme urbanizmu pridať zaujímavé súvislosti: hlavná stanica a oblasť okolo nej bola vždy známa tým, že sa tam usídľovali prisťahovalci. Zábavný park Tivoli patrí k najstarším v Európe a inšpiroval mnohé iné mestá. Architektmi býva veľmi často navštevovaná nová štvrť Ørestad v južnej časti mesta a v nej bytový dom 8 House v tvare číslice osem s takmer 500 bytmi.

Zástupca Bloxhubu vystúpi na 5. ročníku konferencie Slovensko na ceste k Smart Cities, ktorá sa bude konať 5. marca 2019 v Bratislave.

Vznikla Rada pre smart riešenia a inovácie

BRATISLAVA – Dve združenia, ktoré sa na Slovensku venujú problematike Smart Cities – Smart Cities klub a Slovak Smart City Cluster, sa 10. januára 2019 dohodli na intenzívnejšej spolupráci v oblasti inteligentných riešení a inovácií pre mestá, obce, mestské oblasti a samosprávne kraje. Na základe dohody oboch partnerov vznikla Rada pre smart riešenia a inovácie a za jej predsedu bol zvolený Milan Ftáčnik, bývalý primátor Bratislavy. V súčasnosti pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Od apríla 2015 je predsedom Slovenskej informatickej spoločnosti a od decembra 2015 členom Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy.

„Cieľom vytvorenia rady je efektívne zladiť aktivity oboch partnerov vo vzťahu k štátu, samospráve, akademickej a výskumnej sfére, neziskovému sektoru, podnikateľskému prostrediu, ako aj k zahraničným partnerom. V rade sú po dvaja zástupcovia každého partnera a mne sa dostalo tej cti, že som bol zvolený za predsedu rady. Teším sa na spoluprácu pri hľadaní inovatívnych riešení,“ napísal Milan Ftáčnik na svojom profile na sociálnej sieti LinkedIn.

Ftáčnik pred pár mesiacmi vystúpil na konferencii Slovak Smart City Clustra so svojou víziou smart governance. Podľa nej sa vytvorí prostredie zamerané na občana, v ktorom digitálne technológie zvyšujú efektívnosť správy vecí verejných a interakciu s občanmi. Mali by sa do nej zapojiť nielen mestá a obce, ale aj kraje, štát, Európska únia, podnikatelia, neziskové organizácie. „Potrebujeme nielen smart projekty, ale aj smart riadenie,“ povedal Ftáčnik.

„Uvedomujeme si neuveriteľne rýchly vývoj v oblasti moderných technológií, ktorý na jednej strane prináša príležitosti pre efektívnejšie riadenie miest a obcí, na druhej strane kladie zvýšené nároky na odbornosť ľudí v riadiacich pozíciách. Sme presvedčení, že túto náročnú úlohu dokážeme zvládnuť len cestou spolupráce, zdieľania skúseností a neustáleho vzdelávania,“ povedal Miloslav Jurík, predseda Smart Cities klubu.

Nová rada si vo svojom zámere určila 15 bodov, ktoré chce napĺňať. Chce byť partnerom štátu pri vytváraní mechanizmu a podpory efektívneho vytvárania inteligentných miest a inteligentných regiónov vrátane financovania zo štátneho rozpočtu a európskych fondov v tomto programovom období a pri príprave investičných priorít v oblasti inteligentných riešení v programovacom období 2021 – 2027. Rada chce spolupracovať s mestami, obcami, mestskými regiónmi, krajskými samosprávami a ich reprezentatívnymi združeniami pri vytváraní a rozvoji inteligentných riešení a inovácií zameraných na zvýšenie kvality života s využitím informačných technológií. Obaja partneri v rámci rady plánujú spoločne rozvíjať spoluprácu v medzinárodných projektoch v tejto oblasti, a to pri systematickom vzdelávaní predstaviteľov samosprávy a tiež prehĺbiť spoluprácu s akademickou a výskumnou sférou.

Charakteristika zakladajúcich partnerov Rady pre smart riešenia a inovácie

Smart Cities klub je originálnou neformálnou platformou slúžiacou na výmenu skúsenosti a spoluprácu medzi vedením miest a expertmi pri príprave stratégií a programov na ceste k Smart City. Jeho poslaním je meniť slovenské mestá nielen v oblasti využívania Smart technológií, ale najmä v oblasti zvyšovania kvality života svojich obyvateľov. Pri projektoch sa inšpiruje najmä (ale nielen) Škandináviou.

Slovak Smart City Cluster je komunitou právnických osôb z rôznych sektorov. V klastri sú zastúpené samosprávy, štátna správa, organizácie z oblasti školstva a súkromné firmy, ktoré sa venujú technologickým inováciám s potenciálom ich využitia aj v otázke inteligentných miest. Zakladajúcimi členmi záujmového združenia SSCC sú mesto Poprad, Atos IT Solutions and Services, s. r. o., SWAN, a. s., Slovanet, a. s., Tatra banka, a. s., Slovenská technická univerzita v Bratislave, KOOR, s. r. o., Východoslovenská distribučná, a. s., a GreenWay Infrastructure, s. r. o.

Newsletter Smart Cities klubu 7/2018

Smart Cities klub oficiálne spolupracuje s dánskym Gate 21

Dánsky Gate 21 a slovenský Smart Cities klub podpísali 5. novembra 2018 Memorandum o spolupráci. Za dánsku stranu memorandum podpísal Poul Erik Lauridsen, generálny riaditeľ Gate 21 a za slovenskú stranu Miloslav Jurík, predseda Smart Cities klubu. Najsilnejšou stránkou združenia Gate 21, ktoré pôsobí v širšej oblasti Kodane, do ktorej patrí sever Dánska a juh Švédska, sú zelené technológie. Celý článok

Smart city riešenia nie sú len doménou veľkých firiem

Ministerstvo hospodárstva SR podporilo sumou takmer 500 000 eur spolu 10 smart city projektov, ktoré by mali pomôcť zlepšiť život v mestách. Na základe výzvy dotáciu získali malé a stredné podniky na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti a zavedenie jej výsledkov do praxe. Firmy pri projekte musia spolupracovať s mestom. Podporené projekty by mali pomôcť v Bratislave, Banskej Bystrici, Hlohovci, Trenčíne, Banskej Štiavnici, Trnave, Poprade, Dolnom Kubíne, Nitre a Senci. Celý článok

Predstavujeme: Smart City Sweden

Smart City Sweden prepája celosvetové výzvy v oblasti miest so švédskymi riešeniami pre inteligentné a udržateľné mestá. Je podporovaný švédskou vládou a Švédskou energetickou agentúrou a manažovaný IVL, švédskym environmentálnym výskumným inštitútom. Smart City Sweden spolupracuje so sieťou partnerských organizácií, ktorých je viac ako 1200 a môže sa prezentovať 170 referenčnými štúdiami. Celý článok

Volá Londýn

Londýn je megapolí a v kontextu chytrých měst střední Evropy lze spíše hovořit o chytrém státu než městě. Londýn v červnu 2018 publikoval svou strategie chytřejšího Londýna s filosofií, že pokroku lze dosáhnout jen společně (Smarter London Together). I když by se mohlo na první pohled zdát, že se nás Středoevropanů Londýn netýká, že je to jiný svět, opak je pravdou. Britové jsou inspirací pro mnoho procesů podpory inovací na státní úrovni. Celý článok

Newsletter Smart Cities klubu 6/2018

ÚPVII zorganizoval konferenciu o efektívnejšom využívaní priamo riadených programov

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ÚPVII) zorganizoval medzinárodnú konferenciu o efektívnejšom využívaní programov priamo riadených Európskou komisiou a ich synergiou s európskymi štrukturálnymi a investičnými fondami. Celý článok

Viedeň školí svetové mestá v kvalite života

Viedeň je najlepším miestom na svete pre každodenný život. Domov vynikajúcej umeleckej scény, úžasných reštaurácií, oddychových zón a bezchybnej zdravotnej starostlivosti či verejnej dopravy. Takto hodnotí rakúske hlavné mesto poradenská spoločnosť Mercer, ktorá každý rok zostavuje rebríček kvality života vo svetových metropolách. O tom, že nejde o žiadnu náhodu, svedčí aj fakt, že sa Viedeň dostala na úplný vrchol už deviaty raz za sebou. Celý článok