Videozáznam z konferencie V4 – Slovensko na ceste k Smart Cities

Kompletný video záznam z 5. ročníka konferencie Slovensko na ceste k Smart Cities, ktorá sa konala 5. marca 2019 v Bratislave. Konferenciu organizovali Ministerstvo Hospodárstva SR a Smart Cities klub. Celý článok

Povedali o konferencii…

Piaty ročník konferencie V4 – Slovensko na ceste k Smart Cities sa niesol v duchu mestských inovácií. Celý článok

Neveríme na univerzálne riešenia

Rozhovor s Fransom-Antonom Vermastom, strategickým poradcom a medzinárodným Smart City reprezentantom mesta Amsterdam a jedným zo spíkrov na konferencii V4 – Slovensko na ceste k Smart Cities, organizovanej Ministerstvom hospodárstva SR a Smart Cities klubom, ktorá sa konala dňa 5.3.2019 v Bratislave. Celý článok

V4 – Slovensko na ceste k Smart Cities – fotogaléria

Newsletter Smart Cities klubu 1/2019

V4 – Slovensko na ceste k Smart Cities

V utorok 5. marca 2019 sa uskutočnil piaty ročník odbornej konferencie “Slovensko na ceste k Smart Cities“, tentokrát zameranej na dianie v krajinách Visegrádskej štvorky. Celý článok

Nový nordický prístav urbanizmu

Názov kodanského Bloxhubu nemusí na prvýkrát veľa hovoriť ani ľuďom, ktorí sa problematike smart cities venujú dlhé roky. Je to pochopiteľné, nezisková organizácia Bloxhub má len dva a pol-ročnú históriu. Združuje však už viac ako 270 menších a veľkých firiem, miest, organizácií a výskumných centier zameraných na zlepšenie bývania v mestách. Celý článok

Vznikla Rada pre smart riešenia a inovácie

BRATISLAVA – Dve združenia, ktoré sa na Slovensku venujú problematike Smart Cities – Smart Cities klub a Slovak Smart City Cluster, sa 10. januára 2019 dohodli na intenzívnejšej spolupráci v oblasti inteligentných riešení a inovácií pre mestá, obce, mestské oblasti a samosprávne kraje. Celý článok

Smart Cities Klub sa stal partnerom Ministerstva životného prostredia SR

BRATISLAVA – Občianske združenie Smart Cities Klub a Ministerstvo životného prostredia SR podpísali Memorandum o spolupráci pri napĺňaní programu “Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy (SK – Climate)“ z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu pre programové obdobie 2014 – 2021. Celý článok