Vystúpenie VZÚ Oslo v paneli k Smart Cities v rámci najväčšej nórskej konferencie Arendalsuka 2019

Denisa Frelichová, veľvyslankyňa SR v Nórsku, vystúpila na konferencii Arendalsuka 2019 (www.arendalsuka.no) v rámci panelu k Smart Cities na pozvanie Smart Cities Norway Network. Spolu s veľvyslancami Kórejskej republiky, Maďarska, Belgicka a Dánska predstavili prístupy svojich krajín k realizácii konceptu Smart Cities (výzvy, príležitosti, Agenda 2030, príklady úspešných projektov, národné a regionálne stratégie, medzinárodná spolupráca). Celý článok

Komuniké z 5. zasadnutia Rady pre smart riešenia a inovácie konaného dňa 27.6.2019

Rada prerokovala odbornú pomoc samosprávnym krajom vo vzťahu k výzve OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-1 – Inteligentný a lepší samosprávny kraj.

Rada hodnotila priebeh viacerých akcií, venovaných téme inteligentných miest a regiónov, konaných koncom mája a v júni.

Na konferencii ITAPA (28.5. v Bratislave) boli dve sekcie venované tejto téme. Situáciu v Českej republike priblížili prezentácia kraja Vysočina a prezentácia mesta Kolín s viacerými konkrétnymi riešeniami. Ministerstvo hospodárstva SR informovalo o tom, že v roku 2019 bude realizácia 10 schválených projektov s podporou ministerstva do výšky 150.000 Eur (50% podpora). Zástupkyňa UPPVII informovala o spustení stránky smart cities aj s aktuálnymi výzvami.

Veľtrh URBIS Smart City Fair (5.-6.6. v Brne) sa konal na ploche 5.000 m2 so 160 rečníkmi na 8 pódiách a spolu s 1.700 návštevníkmi. Na veľtrhu boli udelené ocenenia Zlatej medaily URBIS 2019. Spoločnosť TextilEco bola ocenená za inovatívny kontajner na odevy TUČŇÁK a spoločnosť Umotional za produkt AnyRoute – plánovač trás novej generácie pro verejnú dopravu a mobilitu ako služba. Tretiu medailu získal Dopravný podnik mesta Brna za riadiaci informační systém RISII od dodávateľa Herman systems, s.r.o. Najväčší stánok zo slovenských vystavovateľov mala spoločnosť OMS s riešením CitySys.

Trinásty ročník Letnej školy Smart Cities (11.– 13.6. v Štokholme) zorganizoval Smart Cities Klub spolu s veľvyslanectvom SR vo Švédsku. Zúčastnili sa ho o.i. primátor Žiliny, primátor Trnavy, primátor Pezinka, primátor Dubnice n/Váhom, starosta Petržalky, viceprimátor Trenčína, podpredseda BBSK a vedúci odboru informatizácie a digitalizácie Banskej Bystrice. Organizátori na základe odozvy účastníkov hodnotia podujatie ako veľmi úspešné. Bližšie informácie o letnej škole sú spracované v samostatnom článku na webe Smart Cities klubu:

https://smartcitiesklub.sk/letna-skola-smart-cities-tentokrat-v-stokholme/

https://smartcitiesklub.sk/en/smart-cities-summer-school-this-time-in-stockholm/

Odborným garantom HN konferencie Budovanie inteligentných miest a regiónov (18.6. v Bratislave) bol Slovak Smart City Cluster. Zaujímavé prezentácie predniesli Kvetoslav Kmec, UPPVII, o finalizácii návrhu Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do r. 2030, ktorá bude zverejnená v rámci posudzovania strategických vplyvov SEA, Ján Hrončák – projekt CVIKER – produkt sa uchytil v USA, Patrik Žák – moderný parkovací model mesta Trenčín, Ján Ferenčák – Inteligentný bezpečnostný kamerový systém v Kežmarku. Účastníkov bolo menej ako organizátori očakávali.

Rada zobrala na vedomie, že UPPVII pripravuje dopytovú výzvu Moderné technológie s alokáciou 10 mil. eur. Výzva je zameraná na 4 priority: 1) Podpora migrácie na Open Source 2) Implementácia chatbotu v portáloch verejnej správy 3) Internet vecí pre mestá a verejný sektor 4) Využitie blockchain pre zvýšenie transparentnosti verejnej správy ako aj návrh hodnotiacich kritérií. Vyhlásenie výzvy je možné očakávať na jeseň.

V Bratislave, 8.7.2019

Okrúhly stôl OECD o inteligentných mestách a inkluzívnom raste

Dňa 9. júla 2019 sa v Paríži v sídle OECD (Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) konal prvý okrúhly stôl venovaný problematike inteligentných miest a inkluzívneho rastu. Za Smart Cities klub sa ho na pozvanie Stálej misie SR pri OECD v Paríži zúčastnil jeho predseda – Miloslav Jurík. Za Ministerstvo hospodárstva SR sa zúčastnil Martin Horváth zo sekcie podnikateľského prostredia a inovácií. Celý článok

Newsletter Smart Cities klubu 3/2019

Letná škola Smart Cities, tentokrát v Štokholme

13. ročník letnej školy Smart Cities, ktorú organizuje Smart Cities klub a na ktorej sme v tomto roku spolupracovali so Slovenským veľvyslanectvom vo Švédsku, sa tentokrát konal v Štokholme. Mali sme možnosť nasať atmosféru veľkého mesta, ktoré dobre funguje, nie je preplnené autami ale spokojnými obyvateľmi a veľmi výrazne si uvedomuje zodpovednosť vedúcich pracovníkov, ale aj obyvateľov voči životnému prostrediu. Pre nás veľmi motivujúce. Celý článok

Komuniké zo 4. zasadnutia Rady pre smart riešenia a inovácie konaného dňa 29.5.2019

Rada hodnotila priebeh konferencie METRO Online, ktorá sa konala od 13. mája v Poprade s tým, že jej prvé dva dni boli zamerané na tému smart cities. Jej spoluorganizátorom bol Slovak Smart City Cluster. Celý článok

Chránená dielňa sa rozrastie na komplexné krízové centrum Šale

Rozhovor s Jozefom Belickým, primátorom Šale o zrealizovaných, ako aj pripravovaných Smart opatreniach pre najbližšie obdobie – so zapojením chránenej dielne, s cieľom zvýšenia bezpečnosti obyvateľov mesta a užšieho prepojenia jednotlivých systémov. Celý článok

Otvorené dáta by mali byť základom každej zmluvy

Mesto Žiar nad Hronom pripravuje parkovací systém riadený senzormi a vstupuje do záverečnej fázy pred jeho uvedením do praxe. V rozhovore rozpráva o skúsenostiach z jeho zavádzania Juraj Miškovič, prednosta Mestského úradu v Žiari nad Hronom. Celý článok

Newsletter Smart Cities klubu 2/2019

Komuniké z 3. zasadnutia Rady pre smart riešenia a inovácie konaného dňa 17.4.2019

Rada hodnotila priebeh 5. konferencie Slovensko na ceste k Smart cities, ktorá sa konala 5. marca v Bratislave. Jej organizátormi boli Smart Cities Klub a Ministerstvo hospodárstva SR. Celý článok